INFLUENSA

Influensa

INFLUENSA

I det dagliga livet är termen "influensa" populärt att använda för att hänvisa till alla möjliga sjukdomar. Därför kan den ibland förväxlas med vanlig förkylning.
Förkylning är en virusinfektion som sitter i luftvägarna, medan influensa är en mer allmän virusinfektion som sätter sig i hela kroppen.

Vad är det för skillnad på förkylning och influensa?

Influensa ger ofta hög feber samt muskel- och ledvärk. Sjukdomen kommer i epidemier medan förkylning alltid finns i närmiljön. Symptomen på en förkylning brukar pågå under en kortare tid och innebär oftast bara en rinnande näsa och lättare feber.

De flesta influensavirus angriper kroppens andningsorgan - lungorna och luftvägarna (inklusive halsen och näsan)

Klassiska influensasymptom är:

  • Torrhosta
  • Ont i halsen
  • Hög feber, frossa och svettningar
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk eller värk i kroppen
  • Trötthet och svaghet.

Influensavirus sprids lätt genom människors nysningar och hosta. Viruset kan även sätta sig på ytor som dörrhandtag, telefoner och ledstänger för att sedan skickas från händerna till munnen, näsan eller ögonen.
En person kan insjukna inom 2 till 3 dagar, men kan bli smittad och sprida viruset i upp till en dag innan de upptäcker några symptom. I de flesta fall kommer människor med influensa att återhämta sig under 5 till 7 dagar.

Det viktigaste är att få massor av vila och att dricka mycket vätska. Receptfria läkemedel kan också hjälpa till att minska svårighetsgraden av symptomen.

Konsultera alltid en läkare vid misstänkt influensa för särskilt utsatta grupper; såsom äldre, spädbarn eller personer med försvagat immunförsvar.
Självfallet är ett av de bästa sätten att skydda sig från influensa att tvätta händerna ofta under influensasäsongen samt att undvika kontakt med dem som är sjuka.