HUVUDVÄRK

Huvudvärk

HUVUDVÄRK

Huvudvärk kan vara jobbig och bultande, skarp och stickande. Oavsett hur den känns kan det underlätta att veta vilken typ av huvudvärk du lider av så att du i framtiden kan förebygga den.

Olika typer av huvudvärk

Spänningshuvudvärk
Spänningshuvudvärk orsakar lindrig till måttlig smärta och kan kännas som ett hårt band av tryck runt huvudet. Den är normalt sett kortlivad och känns lika mycket på båda sidorna av huvudet. Orsaken är muskelstramning i nacke och skalp som utlöses av olika fysiska eller miljömässiga faktorer och innebär muskelstelhet i axlar och nacke som en följd av stress eller en dålig hållning.
Även om spänningshuvudvärk är obekväm och irriterande, så är den i allmänhet inte så allvarlig att den hindrar det dagliga livet.

Migrän
Migrän skiljer sig från spänningshuvudvärk i att smärtan oftast är begränsad till ena sidan av huvudet. Den kan beskrivas som bultande, måttlig till svår smärta. Många som lider av migrän kan tillfälligt bli känsliga för ljus och ljud och kan även uppleva illamående och kräkningar.
Vissa migränattacker föregås av en visuell aura som innebär att man ser ljusblixtar eller får suddig syn. Attackerna kan vara återkommande och pågå i alltifrån några timmar upp till flera dagar.

Klusterhuvudvärk
Klusterhuvudvärk är den ovanligaste typen av huvudvärk, men utan tvekan den mest intensiva. Den beskrivs som en intensiv, plågsam smärta som är koncentrerad till ena sidan av huvudet, runt och bakom ögat. Smärtan uppstår snabbt, för att sedan förvärras och sitta i alltifrån 15 minuter upp till 3 timmar. Andra symtom är ögonsvullnad, tårflöde och rodnad samt täppt eller rinnande näsa. Dock endast på den sida av huvudet som påverkas.
Det "kluster" i klusterhuvudvärk hänvisar inte till var i huvudet man känner smärta, utan snarare till antalet attacker över en viss tid. Detta är den största skillnaden mellan klusterhuvudvärk och spänningshuvudvärk eller migrän; att den under en viss period återkommer regelbundet. Man kan ha upp till 8 klusterattacker per dag under flera veckor eller månader (s.k. klusterperiod).
Medan dess verkliga orsak är okänd, kan den för vissa människor utlösas av alkohol och tobak.