EN MILJÖVÄNLIGARE ALVEDON

Miljövänlig Alvedon
Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here:

EN MILJÖVÄNLIGARE ALVEDON®

Väljer du Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter, 20 st så bidrar du till en hållbar utveckling. I blisterförpackningen, som tabletterna trycks ut ifrån, har vi ersatt alumunium med återvinningsbart material. Genom att byta till polypropylenplast sparar vi över 4 ton aluminium per år vilket motsvarar en aluminiumfolie med yta större än hela 10 fotbollsplaner! Även när var och en gör lite för miljön blir det ett stort steg tillsammans.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here:

EN MILJÖVÄNLIGARE ALVEDON

Väljer du Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter, 20 st så bidrar du till en hållbar utveckling. I blisterförpackningen, som tabletterna trycks ut ifrån, har vi ersatt alumunium med återvinningsbart material. Genom att byta till polypropylenplast sparar vi över 4 ton aluminium per år vilket motsvarar en aluminiumfolie med yta större än hela 10 fotbollsplaner! Även när var och en gör lite för miljön blir det ett stort steg tillsammans.