EFFEKT OCH DOSERING

Effekt och dosering

EFFEKT OCH DOSERING

Hur kommer det sig att Alvedon Novum verkar snabbare än vanliga Alvedon ?

Alvedon Novum innehåller natriumvätekarbonat som gör att den löses upp snabbare i magsäcken och därefter kan absorberas snabbare i tunntarmen, där det huvudsakliga upptaget av paracetamol sker. Därför får Alvedon Novum en nästan dubbelt så snabb smärtstillande effekt än vanliga Alvedon, 15-20 minuter istället för ca 30 minuter.

Varför finns vanliga Alvedon om Alvedon Novum börjar verka snabbare?

Eftersom Alvedon Novum innehåller natriumvätekarbonat ska personer som ordinerats saltfattig kost undvika dessa. Därför finns vanliga Alvedon kvar som alternativ.

Hur många dagar i rad kan man ta rekommenderad maxdos av Alvedon?

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Kan man öka dosen av Alvedon för att få bättre effekt?

Det beror på hur stor dos man tagit. Som vuxen kan man ta max 2 st 500 mg Alvedon-tabletter max 4 gånger per dygn. Till barn ger man max 15 mg per kg kroppsvikt. Ett barn på 10 kg ger man alltså max 150 mg 4 gånger per dygn. Att ta mer Alvedon än vad läkaren rekommenderat eller än vad som står på förpackningen kan ge mycket allvarliga leverskador. Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln eller det läkaren ordinerat.

Om man tar Alvedon under en längre tid, minskar effekten då och behöver man öka doseringen?

Du ska alltid kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Att ta mer Alvedon än vad läkaren rekommenderat eller än vad som står på förpackningen kan ge mycket allvarliga leverskador. Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln eller det läkaren ordinerat.

Vilken Alvedon ska man använda och vilken dos om man är vuxen (över 40 kg) och har huvudvärk?

Ta 1-2 st Alvedon 500 mg antingen filmdragerade tabletter, brustabletter, smälttabletter eller suppositorier max 4 gånger per dygn, maxdosen är 4 g paracetamol per dygn.

Hur kan man undvika att överdosera Alvedon ?

Läs alltid noga doseringsanvisningen som står på bipackseldeln eller enligt www.fass.se. Alvedon 500 mg för vuxna och barn över 40 kg 1-2 tabletter var 4-6 timme och högst 8 tabletter per dygn. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Hur lång tid har Alvedon smärtstillande effekt?

Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar.

Kan man ge Alvedon till ett barn som har ont i magen?

Nej, akut magsmärt kan vara tecken på allvarlig sjukdom och då ska läkare uppsökas.

Hur ska man veta hur mycket Alvedon man ska ge sitt barn?

Doseringen till ditt barn ska göras beräknat utifrån kroppsvikt. Dosrekommendationen är 10-15 mg per kg kroppsvikt max 4 gånger per dygn.
Exempel: Anna väger 10 kg och behöver beräknat minst 10 x 10 = 100 mg och max 10 x 15 = 150 mg.

Kan man dela Alvedon brustablett eller suppositorium 500 mg för att få en halv dos (250 mg)?

Vi rekommenderar inte att brustabletten delas för att ge dosen 250 mg eftersom den saknar brytskåra. Inte heller ett suppositorium ska delas. Använd istället Alvedon smälttablett 250 mg, suppositorier 250 mg eller dela en filmdragerad tablett 500 mg (som har brytrskåra) för att ge dosen 250 mg Alvedon. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Läs alltid bipacksedeln noga.

Alvedon ger ingen effekt vid mensvärk, vad beror det på?

Alvedon hjälper i regel mot mensvärk. Det är dock inte ovanligt att det kan krävas 2 tabletter Alvedon 500 mg för att få full effekt. Om inte Alvedon hjälper bör du konsultera en läkare. Observera att högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Hur många Alvedon kan man ta mot mensvärk, det räcker inte med två åt gången som det står på förpackningen, kan man ta fler för att få bättre effekt?

Nej, man ska inte ta fler Alvedon än vad som står på förpackningen eller vad din läkare ordinerat. Om inte Alvedon hjälper bör man konsultera en läkare. Observera att högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.