ANVÄNDA ALVEDON

Använda Alvedon

ANVÄNDA ALVEDON

Vad menas med att Alvedon-tabletten är filmdragerad?

Filmdragering innebär att tabletterna försetts med ett hölje som blir halt i kontakt med saliv, vilket gör att de blir lättare att svälja.

Vad rekommenderas om man har svårt att svälja?

Vid illamående, eller om man har svårt att svälja av annan anledning, är Alvedon suppositorier (stolpiller) ett bra alternativ. Suppositorierna finns i 500 mg och 1 g för vuxna och barn över 40 kg och för barn i tre olika styrkor; 60 mg, 125 mg och 250 mg. Man kan också prova smälttabletter, brustabletter eller oral (flytande) lösning.

Hur ska man föra in ett suppositorium (stolpiller)?

Om man för in stolpillret med den platta änden först minimeras risken för att den glider ut igen.

Kan man använda vanliga Alvedon-tabletter i rumpan istället för stolpiller?

Nej, det kan man inte. Stolpiller innehåller ett fett som smälter vid kroppstemperatur och på så vis gör att paracetamol tas upp. Vanliga tabletter smälter inte vid kroppstemperatur utan är konstruerade för att lösas upp i magsäcken av magsyran. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln.

Kan man blanda Alvedon med andra värktabletter?

Om man använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska man inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Detta för att undvika att ta en för hög dos av läkemedlet. Blanda inte heller olika smärtstillande medel utan att rådgöra med läkare eller apotek.

Kan man blanda Alvedon med penicillin?

Det finns olika former av antibiotika, men i regel går det bra. Om du läser bipacksedeln noga så står det där vilka mediciner som inte passar ihop.

Är det farligt att ta Alvedon samtidigt med andra mediciner?

Ta som regel att alltid fråga apotekspersonalen när du hämtar ut din medicin. I bipacksedeln som ligger i förpackningen står det vilka mediciner som inte passar ihop. Alvedon interagerar bara med ett fåtal andra läkemedel, men det är bra att veta vilka dessa är.

Är det farligt att ge barn Ipren och Alvedon samtidigt?

Om man ger två mediciner samtidigt ökar risken för biverkningar. Kontrollera först att du gett rätt dos av Alvedon. Har du redan gett maximalt tillåten dos och ditt barn fortfarande inte är bättre, kontakta alltid sjukvården för råd. Kanske har ditt barn drabbats av något allvarligt som inte bör behandlas med egenvård?

Kan man träna med Alvedon i kroppen?

Det beror nog mer på varför man har tagit Alvedon än att man har tagit Alvedon om det är lämpligt att träna eller inte.

Hur ska Alvedon oral (flytande) lösning förvaras?

Den kan förvaras både i rumstemperatur och i kylskåp.