OM DITT BARN BEHÖVER MEDICIN

Om ditt barn behöver medicin

OM DITT BARN BEHÖVER MEDICIN

Ibland kan ditt barn behöva få medicin. En del läkemedel kan köpas receptfritt, medan andra bara kan fås på recept från läkare. Du ska aldrig ge ditt barn medicin som har blivit utskrivet till någon annan. Inte ens om medicinen har skrivits ut till ett syskon eller jämnårigt barn. Om du ger ditt barn medicin är det viktigt att du följer läkarens rekommendation och läser bipacksedeln som följer med i förpackningen.

En del läkemedel är utvecklade speciellt för barn och finns i olika läkemedelsformer och smaker så att valet av medicin kan anpassas till det enskilda barnet. Om barnet är under 6 månader ska man prata med läkare eller sjuksköterska innan man ger någon smärtlindrande medicin.

Kontakta läkare om symtomen inte försvinner efter ett par dagar, trots behandling. Om ditt barn får utslag eller om det på annat sätt verkar som om det inte tål medicinen, ska du genast avbryta behandlingen och kontakta en läkare, för att få barnets reaktion undersökt.

Hur ger du barnet medicin?

Förklara för ditt barn att medicinen hjälper det att bli friskt, så att barnet förstår varför medicinen behövs. Det är viktigt att du är bestämd och ser till att barnet får i sig medicinen även om det protesterar. Detta gäller framför allt om medicinen ordinerats av läkare.
Förbered ditt barn innan och ge barnet beröm när det har tagit sin medicin. Om du inte kan få medicinen i barnet, kan du fråga om råd på apoteket eller hos en sjuksköterska eller läkare.

Du ska aldrig agera som om medicin är godis, även om ditt barn upplever att det
smakar gott. Detta kan öka risken för en förgiftningsolycka.