BARN OCH FEBER

Barn och feber

BARN OCH FEBER

Ett barns normala kroppstemperatur varierar mellan 36,5 och 37,5 grader. Kroppstemperaturen stiger under dagens lopp och är ofta 0,5 grader högre på kvällen. Detta gäller inte spädbarn, där den nästan är konstant. Ett barn har feber när temperaturen är 0,5 grader högre än normalt.

Feber är kroppens eget försvar mot bakterier och virus. Feber i sig är inte farligt, men infektionen som orsakar febern kan vara allvarlig. Förhöjd kroppstemperatur är inte alltid ett sjukdomstecken. Vilda lekar kan få temperaturen att stiga även hos friska barn – därför är det bäst att mäta temperaturen efter en halvtimmes vila. Vätskebrist, för varma kläder eller vistelse i direkt solsken kan också leda till en tillfällig temperaturökning. Detta gäller framför allt spädbarn som har sämre temperaturreglering och lätt påverkas av omgivande temperatur.

Feberkramper

I sällsynta fall kan feber utlösa feberkramper, oftast hos barn mellan 1 och 3 år. Kramperna kan uppstå när temperaturen stiger kraftigt i början av sjukdomsförloppet.
Beroende på det enskilda barnet kan detta hända vid 38,5 °C eller först vid 40 °C.

Vad är symtomen på feberkramp?

Barnet förlorar medvetandet och spänner kroppen bakåt eller blir slappt. Armar och ben rör sig ryckvis och barnet vänder ofta upp ögonvitorna. Andningen upphör en kort stund och läpparna blir blåaktiga. Anfallet upphör som regel inom några minuter och barnet faller ofta i sömn. Feberkramper kan upplevas som skrämmande för föräldrar, men är inte skadliga för barn. Man ska alltid söka vård första gången ett barn får ett krampanfall.

Vad kan du göra när ditt barn har feber?

 • Erbjud barnet något att dricka med täta mellanrum
 • Titta efter tecken på uttorkning: insjunken fontanell (det mjuka området på babyns huvud), torr mun, insjunkna ögon, avsaknad av tårar och färre blöta blöjor än normalt
 • Klä inte på barnet för mycket eller för lite; anpassa genom att ta på eller ta av om barnet har frossa eller svettas
 • Om barnet orkar, så kan det gärna vara uppe
 • Ta tempen morgon och kväll – skriv gärna upp resultatet så du kommer ihåg
 • Om barnet får hudutslag eller om du är orolig att ditt barn inte blir bättre kan du kontakta vårdcentralen för att få råd

När ska du kontakta vården?

Ditt barn kan behöva bli undersökt av läkare om det har feber och:

 • är sex månader eller yngre
 • har ont i öronen
 • har svårt att svälja
 • har hudutslag
 • har tecken på uttorkning (insjunken fontanell)
 • är mycket trött eller dåsigt
 • febern inte försvinner inom 4 dagar

Sök vård direkt på akutmottagning:

 • om barnet kräks våldsamt och inte kan behålla någon vätska
 • om barnets nacke verkar stel eller styv
 • om ditt barn har svårt att andas
 • om du har svårt att få kontakt med ditt barn
 • om ditt barn har feberkramper för första gången