ALVEDON FÖR BARN

Alvedon för barn

Alvedon® FÖR BARN

Alvedon innehåller paracetamol och är avsett för behandling av tillfällig smärta. Alvedon kan användas av barn från tre månaders ålder och lämnar barnets mage opåverkad. (Bör endast ges till barn under 6 månader i samråd med läkare).
Du ska inte använda Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om inte läkare förskrivit annat.

Alvedon verkar även febernedsättande och kan köpas receptfritt i olika styrkor somsuppositorier (stolpiller), oral lösning och munsönderfallande tabletter (smälttabletter).
Suppositorier och oral lösning rekommenderas till mindre barn. Suppositorier kan ibland vara lättare att ge, men större barn kan tycka att det är obehagligt. Om ditt barn är illamående och kräks, kan suppositorier vara en fördel.
Från 15 kg (ca 3 år) kan man även ge vanliga 500 mg tabletter som man då delar, följ doseringsanvisning.

Rådgör med läkare eller sjuksköterska om vilken medicin som kan vara bäst för ditt barn. Kom ihåg att mängden smärtstillande medicin ska anpassas i första hand efter ditt barns kroppsvikt.

Doseringstabell för barn

10–15 mg/kg kroppsvikt var 4–6 timme högst 4 gånger per dygn.
Förvara alltid läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Vikt

Ålder ca.

Alvedon suppositorier

Alvedon oral lösning

Alvedon munsönderfallande

5 kg

3 mån

1 st 60 mg

2,5 ml

-

7 kg

6 mån

1 st 60 mg

3,5 ml

-

10 kg

1 år

1 st 125 mg

5 ml

-

15 kg

3 år

1 st 250 mg

7,5 ml

1 st 250 mg

20 kg

5 år

1 st 250 mg

10 ml

1 st 250 mg

25 kg

7 år

1 st 250 mg

12,5 ml

1 st 250 mg

30 kg

9 år

1-2 st 250 mg

15 ml

1-2 st 250 mg

40 kg

12 år

1-2 st 250 mg

20 ml

1-2 st 250 mg

OBS! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada. Om ditt barn fått i sig för stor dos Alvedon kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Det finns risk för leverskada även om man mår bra. För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.